FOTOGRAFIA I FILM – FOTOGRAFIA ARTYSTYCZNA

Fotografia artystyczna to jedna ze specjalizacji specjalności artystycznej o nazwie: Fotografia i film. Uczeń, w procesie kształcenia, zdobywa wiedzę z zakresu historii fotografii, techniki i technologii klasycznego obrazu fotograficznego. Poznaje możliwości nowoczesnych narzędzi cyfrowych, fotografowania i tworzenia obrazów przy pomocy nowoczesnych programów komputerowych. Kształcenie w zakresie tej specjalności przygotowuje ucznia do podjęcia pracy oraz nauki…

TECHNIKI GRAFICZNE – PROJEKTOWANIE GRAFICZNE

Projektowanie graficzne to jedna ze specjalizacji specjalności artystycznej o nazwie: Techniki graficzne. Należy do dziedziny grafiki reklamowej i wydawniczej oraz reklamy wizualnej. Wpływa nakształtowanie przestrzeni publicznej i świadomości estetycznej społeczeństwa. Uzyskana w tym zakresie wiedza ma charakter kluczowy i interdyscyplinarny, koreluje z wieloma przedmiotami w kształceniu plastycznym. Absolwent po zakończeniu edukacji z projektowania graficznego jest…

HISTORIA SZKOŁY

Nowo otwarta szkoła wchodzi w skład Szkół Edukacji Innowacyjnej w Łodzi. Mieści się w budynku przy ul. Rewolucji 1905 r. nr 52 wraz z Liceum Ogólnokształcącym Umiejętności Twórczych,Technikum Informatyki Edukacji Innowacyjnej oraz Technikum Edukacji Innowacyjnej w Łodzi. Historia szkół sięga 1998 roku kiedy powstało Liceum Ogólnokształcące Umiejętności Twórczych, potem powstało Technikum Informatyki, a następnie kolejne,…