HISTORIA SZKOŁY

Nowo otwarta szkoła wchodzi w skład Szkół Edukacji Innowacyjnej w Łodzi. Mieści się w budynku przy ul. Rewolucji 1905 r. nr 52 wraz z Liceum Ogólnokształcącym Umiejętności Twórczych,Technikum Informatyki Edukacji Innowacyjnej oraz Technikum Edukacji Innowacyjnej w Łodzi.

Niepubliczne Liceum Sztuk Plastycznych Edukacji Innowacyjnej
w Łodzi

Historia szkół sięga 1998 roku kiedy powstało Liceum Ogólnokształcące Umiejętności Twórczych, potem powstało Technikum Informatyki, a następnie kolejne, w którym kształcimy w innych zawodach. Szczycimy się absolwentami liceum ogólnokształcącego oraz specjalistami w zawodach:

  • technik informatyk
  • technik logistyk
  • technik programista
  • technik fotografii i multimediów

którzy po zdanej maturze kontynuują naukę na wyższych uczelniach. Nowa szkoła – Liceum Sztuk Plastycznych otwiera nowy rozdział w 30-letniej historii naszych szkół w Łodzi.