H I S T O R I A   S Z K O Ł Y

HISTORIA SZKOŁY

Nowo otwarta szkoła wchodzi w skład Szkół Edukacji Innowacyjnej w Łodzi. Mieści się w budynku przy ul. Rewolucji 1905 r. nr 52 wraz z Liceum Ogólnokształcącym Umiejętności Twórczych, Technikum Informatyki Edukacji Innowacyjnej oraz Technikum Edukacji Innowacyjnej w Łodzi.

Historia szkół sięga 1998 roku kiedy….

nlspei

S P E C J A L N O Ś C I   I   S P E C J A L I Z A C J E

SPECJALNOŚCI I SPECJALIZACJE

Od roku szkolnego 2023/2024 będziemy kształcić uczniów w dwóch specjalizacjach:

TECHNIKI GRAFICZNE – PROJEKTOWANIE GRAFICZNE

Projektowanie graficzne to jedna ze specjalizacji specjalności artystycznej o nazwie: Techniki graficzne. Należy do dziedziny grafiki reklamowej i wydawniczej oraz reklamy wizualnej. Wpływa na kształtowanie przestrzeni publicznej i świadomości estetycznej społeczeństwa. Uzyskana w tym zakresie wiedza…

FOTOGRAFIA I FILM – FOTOGRAFIA ARTYSTYCZNA

Fotografia artystyczna to jedna ze specjalizacji specjalności artystycznej o nazwie: Fotografia i film. Uczeń, w procesie kształcenia, zdobywa wiedzę z zakresu historii fotografii, techniki i technologii klasycznego obrazu fotograficznego. Poznaje możliwości nowoczesnych narzędzi cyfrowych, fotografowania i tworzenia…

K A D R A

KADRA

Dyrektor szkoły

Agata Alberciak

Wicedyrektor

Paweł Nowakowski

Sekretarz szkoły

KRYSTYNA MIESZEK

Sekretarz szkoły

PATRYCJA WRONA

D O K U M E N T Y

DOKUMENTY

Dokumenty, które trzeba zabrać by zapisać się do naszych szkół

Osoby z Polski

  • podanie (pobierz)
  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
  • świadectwo z egzaminu ósmoklasistów
line-vertical

Osoby z Ukrainy

  • podanie (pobierz)
  • świadectwo ukończenia 9 klas
  • dodatek z ocenami

dokumenty powinny być przetłumaczone na j. polski