PRACE UCZNIÓW Z PRACOWNI RYSUNKU I MALARSTWA 

KLASA 1 NIEPUBLICZNE LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH EDUKACJI INNOWACYJNEJ pod kierunkiem Pawła Nowakowskiego

Prezentowane prace były wykonane na zajęciach w pracowni rysunku i malarstwa oraz w domu.

Pierwszy temat ćwiczenia realizowany był we wrześniu – dotyczył kompozycji rysunkowej lub malarskiej, „najpiękniejszy, najbardziej zapamiętany dzień z wakacji”, format A3, technika dowolna.

Było to ćwiczenie na wyobraźnie, pomysł oraz oryginalność kompozycji rysunkowej lub malarskiej,

Tematyka innych prac prezentowanych na wystawie, dotyczy:

–   poprawnego odwzorowywania prostych przedmiotów, w celu poznania ich  

    proporcji, konstrukcji, układu kierunków,

–   poprawnego odwzorowywania (widzenia) skrótów perspektywicznych, planów,

    w tematach dotyczących pejzażu, architektury,

–   wykonywania szkiców kompozycji martwej natury, zwierząt, architektury

Prace uczniów wykonane są w różnych technikach rysunkowych i malarskich, w celu poznania ich właściwości i dostosowania do realizowanego tematu. W prezentowanych pracach widać pierwsze próby odwzorowywania fragmentów natury (przyrody), która poprzez swoje bogactwo – stanowi dużą trudność w rejestracji.

Uczniowie klasy 1 NLSPEI – stopniowo wchodzą w świat pojęć i zagadnień plastycznych. Uczą się obserwacji i rejestracji, poprawnego postrzegania rzeczywistości, na początku na przykładach najprostszych przedmiotów, a później bardziej skomplikowanych.