P R O C E S   R E K R U T A C J I

PROCES REKRUTACJI

Cieszymy się, że chcesz uczęszczać do naszego liceum. Pierwszym krokiem jest poznanie siebie nawzajem. Możesz zadzwonić i umówić się na indywidualne spotkanie lub przyjść na dzień otwarty, aby zobaczyć co możemy Ci zaoferować.

Przyjdź do sekretariatu
i złóż podanie


H A R M O N O G R A M  R E K R U T A C J I

HARMONOGRAM REKRUTACJI

line8

21 MARZEC

Dzień otwarty szkoły

od 21 MARCA
do 03 CZERWCA

Składanie dokumentów (podań o przyjęcie do szkoły)

13 i 14 CZERWCA

Egzaminy (praktyczny i teoretyczny)

Egzaminy praktyczne:

 • z rysunku od 9:00 do 10:30 (90 min.)
 • z malarstwa od 10:45 do 12:15 (90 min.)
 • z kompozycji przestrzennej od 12:30 do 14:00 (90 min.)

Na egzaminy należy przyjść z dokumentem potwierdzającym tożsamość. Należy przyjść 30 min. przed egzaminem i przynieść ze sobą: ołówki HB, farby wodne, pędzle, naczynie na wodę, paletę, nożyczki, klej, taśmę klejącą, taśmę dwustronną.

Egzamin teoretyczny – ustny:

 • z wiedzy wynikającej z zakresu materiału z przedmiotu plastyka szkoły podstawowej.
  Egzamin rozpoczynają się o godzinie 9.00.
 • Każdy kandydat otrzyma indywidualną informację o godzinie egzaminu za pośrednictwem sekretariatu szkoły
 • Kandydat może przynieść własne prace rysunkowe i malarskie w dowolnych technikach, dowolnym formacie jako prezentację swoich dokonań twórczych.

 • zagadnienia na egzamin teoretyczny (pobierz)

   

  Należy przestawić:

 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w danej placówce artystycznej, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy 8 szkoły podstawowej

20 CZERWCA

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

od 21 CZERWCA

Czas na wnoszenie odwołań do dyrektora szkoły

OD 8 LIPCA
do 31 LIPCA

Rozpatrzenie odwołań przez dyrektora szkoły,
Składanie świadectw (ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty)

1 SIERPNIA

Ogłoszenie listy przyjętych

26 SIERPNIA,
godz. 9.00

Dodatkowy termin egzaminu (praktyczny i teoretyczny).

Dostępne inne terminy egzaminu. Zadzwoń i umów się na indywidualne konsultacje!

K O N S U L T A C J E

KONSULTACJE

W sprawie indywidualnych konsultacji prosimy o kontakt do sekretariatu

P Ł A T N O Ś C I

PŁATNOŚCI

!

Szkoła zapewnia
materiały i przybory
na zajęcia artystyczne

Opłaty w Niepublicznym Liceum Sztuk Plastycznych Edukacji Innowacyjnej w Łodzi

CZESNE PŁATNE PRZEZ 10 MIESIĘCY W ROKU – 499 ZŁ

D O K U M E N T Y

DOKUMENTY

Dokumenty, które trzeba zabrać by zapisać się do naszych szkół

Osoby z Polski

 • podanie (pobierz)
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 • świadectwo z egzaminu ósmoklasistów
line-vertical

Obcokrajowcy

 • podanie (pobierz)
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, 
  w przypadku Ukrainy – ukończenia 9 klasy
 • dodatek z ocenami

dokumenty powinny być przetłumaczone na j. polski