” Niepubliczne Liceum Sztuk Plastycznych pod patronatem honorowym AHE”

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi oraz Instytut Postępowania Twórczego podpisały porozumienie o współpracy. Podczas spotkania zostały określone zasady współdziałania uczelni z Niepublicznym Liceum Sztuk Plastycznych Edukacji Innowacyjnej w Łodzi, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, artystycznej i badawczej prowadzonej przez Wydział Artystyczny AHE w Łodzi.

W ramach nawiązanego partnerstwa, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna będzie reprezentowana głównie przez osoby prowadzące zajęcia na kierunku grafika. Przez cały okres trwania porozumienia, nasza szkoła będzie realizować cykl lekcji plastyki, dostosowując tematy do zgłoszeń szkoły. Dodatkowo, otrzymamy wsparcie w zakresie opracowywania programu nauczania przedmiotów plastycznych. Nasi uczniowie będą mieli okazję uczestniczyć w wybranych wykładach, warsztatach, a także weźmiecie udział w wystawach i wydarzeniach artystycznych organizowanych przez Akademię. Ponadto, planujemy współpracę z kołami naukowymi.

W spotkaniu uczestniczyli:

  • dr hab. Elżbieta Dul-Ledwosińska, prof. AHE, rektor AHE w Łodzi,
  • Paulina Gocała, dyrektor Centrum Transferu Badań i Technologii AHE w Łodzi,
  • Karolina Zagawa, dyrektor zarządzająca, członek Zarządu IPT,
  • Mariusz Drzewiecki, dyrektor ds. nieruchomości IPT, członek Zarządu IPT,
  • Agata Alberciak, dyrektor ds. organizacyjnych Szkoły Edukacji Innowacyjnej w Łodzi,
  • Paweł Nowakowski, wicedyrektor Niepublicznego Liceum Sztuk Plastycznych.

Podpisane porozumienie stanowi istotny krok w rozwijaniu współpracy pomiędzy Akademią Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi a Niepublicznym Liceum Sztuk Plastycznych Edukacji Innowacyjnej w Łodzi. Razem będziemy dążyć do promocji sztuki i rozwijania talentów artystycznych naszych uczniów. 🎨✨